Fall 2017

  Beta alpha 

#373

Patenia - Ngo

Senior

Sociology

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
ERICA
"CREAM PUFF" HOLM

#378

Ngo - Yu

Senior

Corporate Communications

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
MICAELLA "SIREN" VILLANUEVA

#380

Patenia - Ngo

Senior

Nutrition/Pre-PA

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
WINNIE "SKITTLEs" ZHENG